Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 96 227 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
15 200 42 164 6 863 32 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
W-marine AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
W-marine AS -1 831 -2 860,94% - -1 831 -2 860,94%
 
TOTALT: Alle selskap -1 831 -2 860,94% - -1 831 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
W-marine AS -1 831 - -1 831
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1 831
 
  -30,00% -1 831
 
  -50,00% -1 831
 
  -70,00% -1 831
 
  -100,00% -1 831

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter7456621.4308142.7163.5885.8636.954
POS 12,5 %NEG -53,7 %POS 75,7 %NEG -70,0 %NEG -24,3 %NEG -38,8 %NEG -15,7 % -
 
Bruttomargin303571581056475231.1421.571
POS 431,6 %NEG -63,9 %POS 50,5 %NEG -83,8 %POS 23,7 %NEG -54,2 %NEG -27,3 % -
 
EBITDA resultat142-161-65-278118-498-85-409
POS 188,2 %NEG -147,7 %POS 76,6 %NEG -335,6 %POS 123,7 %NEG -485,9 %POS 79,2 % -
 
Driftsresultat142-161-65-280106-524-151-465
POS 188,2 %NEG -147,7 %POS 76,8 %NEG -364,2 %POS 120,2 %NEG -247,0 %POS 67,5 % -
 
Kontantstrøm1-1-2529091710
POS 200,0 %POS 50,0 %NEG -103,8 %NEG -42,2 %NEG -1,1 %POS 28,2 % - -
 
Kassebeholdning00022112144
- - NEG -100,0 % - NEG -81,8 %NEG -47,6 %NEG -52,3 % -
 
Sum egenkapital-1.990-2.093-1.889-1.800-1.453-1.482-888-640
POS 4,9 %NEG -10,8 %NEG -4,9 %NEG -23,9 %POS 2,0 %NEG -66,9 %NEG -38,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld000050150250350
- - - POS 100,0 %POS 66,7 %POS 40,0 %POS 28,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.