Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 46 192 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 37 685 8 507 0 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
W3spor 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
W3spor -486 -631,17% - -486 -631,17%
 
TOTALT: Alle selskap -486 -631,17% - -486 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
W3spor -486 - -486
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -486
 
  -30,00% -486
 
  -50,00% -486
 
  -70,00% -486
 
  -100,00% -486

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter654463587502421560718336
POS 41,3 %NEG -21,1 %POS 16,9 %POS 19,2 %NEG -24,8 %NEG -22,0 %POS 113,7 % -
 
Bruttomargin654463587502421560718336
POS 41,3 %NEG -21,1 %POS 16,9 %POS 19,2 %NEG -24,8 %NEG -22,0 %POS 113,7 % -
 
EBITDA resultat79-4327-52183-177-71-221
POS 283,7 %NEG -259,3 %POS 151,9 %NEG -128,4 %POS 203,4 %NEG -149,3 %POS 67,9 % -
 
Driftsresultat79-4327-52183-177-71-221
POS 283,7 %NEG -259,3 %POS 151,9 %NEG -128,4 %POS 203,4 %NEG -149,3 %POS 67,9 % -
 
Kontantstrøm119-268-6064-35300
POS 557,7 %NEG -425,0 %POS 113,3 %NEG -193,8 %POS 282,9 %NEG -216,7 % - -
 
Kassebeholdning435312384205525
POS 760,0 %NEG -83,9 %POS 34,8 %NEG -72,6 %POS 320,0 %NEG -63,6 %POS 120,0 % -
 
Sum egenkapital-308-306-262-289-235-418-241-170
NEG -0,7 %NEG -16,8 %POS 9,3 %NEG -23,0 %POS 43,8 %NEG -73,4 %NEG -41,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.