Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 18 535 747 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 469 000 327 247 14 962 500 777 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Wellit AS 100,00% 11 651 11 448 1,77%
 
Wellit International AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   11 651 11 448 1,77%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Wellit AS 28 026 37,24% 11 651 16 375 25,74%
 
Wellit International AS -22 -0,08% - -22 -0,08%
 
TOTALT: Alle selskap 28 004 27,40% 11 651 16 353 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Wellit AS 28 026 11 651 16 375
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
11 651 -10,00% 26 861
 
  -30,00% 24 531
 
  -50,00% 22 201
 
  -70,00% 19 870
 
  -100,00% 16 375

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011
Driftsinntekter33.67934.32626.47316.7076.244523
NEG -1,9 %POS 29,7 %POS 58,5 %POS 167,6 %POS 1 093,9 % -
 
Bruttomargin33.60034.32626.44616.6246.244523
NEG -2,1 %POS 29,8 %POS 59,1 %POS 166,2 %POS 1 093,9 % -
 
EBITDA resultat20.78118.69411.6557.1052.47942
POS 11,2 %POS 60,4 %POS 64,0 %POS 186,6 %POS 5 802,4 % -
 
Driftsresultat18.69817.34011.4717.0022.45742
POS 7,8 %POS 51,2 %POS 63,8 %POS 185,0 %POS 5 750,0 % -
 
Kontantstrøm11.3905.378-4595.7943.7000
POS 111,8 %POS 1 271,7 %NEG -107,9 %POS 56,6 % - -
 
Kassebeholdning2.3522.6595.1107.1622.90047
NEG -11,5 %NEG -48,0 %NEG -28,7 %POS 147,0 %POS 6 070,2 % -
 
Sum egenkapital7052.9423.3601.266692132
NEG -76,0 %NEG -12,4 %POS 165,4 %POS 82,9 %POS 424,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.312483411216
NEG -171,6 %NEG -11 975,0 %POS 63,6 %POS 47,6 %NEG -250,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.