Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 365 026 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
638 800 312 205 58 521 1 736 500 619 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Westbys Lås & Innbruddssikring AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Westbys Lås & Innbruddssikring AS 2 070 45,44% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 2 070 45,44% - ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Westbys Lås & Innbruddssikring AS 2 070 - ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20222021202020192018
Driftsinntekter●●●6.13111.0978.0428.994
●●●NEG -44,8 %POS 38,0 %NEG -10,6 %POS 26,4 %
 
Bruttomargin●●●3.8884.7765.6366.100
●●●NEG -18,6 %NEG -15,3 %NEG -7,6 %POS 23,3 %
 
EBITDA resultat●●●258696160187
●●●NEG -62,9 %POS 335,0 %NEG -14,4 %POS 122,6 %
 
Driftsresultat●●●17257034124
●●●NEG -69,8 %POS 1 576,5 %NEG -72,6 %POS 47,6 %
 
Kontantstrøm●●●34258511330
●●●NEG -41,5 %POS 417,7 %POS 276,7 %POS 87,5 %
 
Kassebeholdning●●●777510142142
●●●POS 52,4 %POS 259,2 % - NEG -9,6 %
 
Sum egenkapital●●●2.1622.0731.6851.774
●●●POS 4,3 %POS 23,0 %NEG -5,0 %POS 4,4 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●797313436552
●●●NEG -154,6 %POS 28,2 %POS 21,0 %POS 0,0 %