Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 124 831 548 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 9 770 466 2 238 082 110 830 000 1 993 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (153,09%) Kassebeholdning (-20,09%)
Resultat før skatt (162,14%)
Driftsresultat (201,23%)
Kontantstrøm fra drift (116,89%)
Sum egenkapital (16,61%)
Driftsinntekter (3,69%)
Bruttomargin (3,69%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Willis Towers Watson AS 100,00% 5 543 6 450 -14,06%
 
Willis Forsikringspartner AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   5 543 6 450 -14,06%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Willis Towers Watson AS 139 794 60,78% 5 543 134 251 59,81%
 
Willis Forsikringspartner AS 87 1,58% - 87 1,58%
 
TOTALT: Alle selskap 139 881 59,39% 5 543 134 338 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Willis Towers Watson AS 139 794 5 543 134 251
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
5 543 -10,00% 139 240
 
  -30,00% 138 131
 
  -50,00% 137 023
 
  -70,00% 135 914
 
  -100,00% 134 251

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter224.555238.092242.542234.930221.902215.082206.824211.534
NEG -5,7 %NEG -1,8 %POS 3,2 %POS 5,9 %POS 3,2 %POS 4,0 %NEG -2,2 % -
 
Bruttomargin224.555238.092242.542234.930221.902215.082206.824211.534
NEG -5,7 %NEG -1,8 %POS 3,2 %POS 5,9 %POS 3,2 %POS 4,0 %NEG -2,2 % -
 
EBITDA resultat23.3124.91243.87431.09934.51528.06223.81013.950
POS 374,6 %NEG -88,8 %POS 41,1 %NEG -9,9 %POS 23,0 %POS 17,9 %POS 70,7 % -
 
Driftsresultat18.032-25937.59823.85026.79820.08615.7345.742
POS 7 062,2 %NEG -100,7 %POS 57,6 %NEG -11,0 %POS 33,4 %POS 27,7 %POS 174,0 % -
 
Kontantstrøm-3.3363.75516.44714.3919.074-1.59520.4300
NEG -188,8 %NEG -77,2 %POS 14,3 %POS 58,6 %POS 668,9 %NEG -107,8 % - -
 
Kassebeholdning13.92821.22619.11331.05720.11920.56230.49926.071
NEG -34,4 %POS 11,1 %NEG -38,5 %POS 54,4 %NEG -2,2 %NEG -32,6 %POS 17,0 % -
 
Sum egenkapital112.64597.71698.47175.87366.53383.31970.79768.625
POS 15,3 %NEG -0,8 %POS 29,8 %POS 14,0 %NEG -20,1 %POS 17,7 %POS 3,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.2761.4551.59723.24217.2543.6681.1714.000
POS 12,3 %POS 8,9 %POS 93,1 %NEG -34,7 %NEG -370,4 %NEG -213,2 %POS 70,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.