Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 925 844 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 093 200 606 945 69 699 2 723 000 433 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (231,00%) EBITDA (-63,31%)
Resultat før skatt (-79,04%)
Driftsresultat (-75,80%)
Kassebeholdning (-69,04%)
Sum egenkapital (-16,97%)
Driftsinntekter (-24,65%)
Bruttomargin (-18,02%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
X-partner Nord AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
X-partner Nord AS 3 160 55,58% - 3 160 55,58%
 
TOTALT: Alle selskap 3 160 55,58% - 3 160 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
X-partner Nord AS 3 160 - 3 160
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 160
 
  -30,00% 3 160
 
  -50,00% 3 160
 
  -70,00% 3 160
 
  -100,00% 3 160

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter19.86621.79523.13717.75818.11521.37124.76529.292
NEG -8,9 %NEG -5,8 %POS 30,3 %NEG -2,0 %NEG -15,2 %NEG -13,7 %NEG -15,5 % -
 
Bruttomargin9.0739.2319.7647.9937.7979.32110.43612.508
NEG -1,7 %NEG -5,5 %POS 22,2 %POS 2,5 %NEG -16,4 %NEG -10,7 %NEG -16,6 % -
 
EBITDA resultat1.6571.2041.7456201.2152.1694962.468
POS 37,6 %NEG -31,0 %POS 181,5 %NEG -49,0 %NEG -44,0 %POS 337,3 %NEG -79,9 % -
 
Driftsresultat1.6221.1651.6845269421.8881802.197
POS 39,2 %NEG -30,8 %POS 220,2 %NEG -44,2 %NEG -50,1 %POS 948,9 %NEG -91,8 % -
 
Kontantstrøm538-2971.130-2.257293-38-2790
POS 281,1 %NEG -126,3 %POS 150,1 %NEG -870,3 %POS 871,1 %POS 86,4 % - -
 
Kassebeholdning1.3959471.008249223211284285
POS 47,3 %NEG -6,1 %POS 304,8 %POS 11,7 %POS 5,7 %NEG -25,7 %NEG -0,4 % -
 
Sum egenkapital3.0663.0432.9692.7202.4201.8371.1142.159
POS 0,8 %POS 2,5 %POS 9,2 %POS 12,4 %POS 31,7 %POS 64,9 %NEG -48,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld8712015123120433100
POS 27,5 %POS 20,5 %POS 34,6 %NEG -13,2 %POS 38,4 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.