Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 89 779 205 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 255 575 3 131 630 73 301 000 10 091 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (100%) EBITDA (-94,68%)
Driftsinntekter (17,10%) Resultat før skatt (-933,39%)
Bruttomargin (17,10%) Driftsresultat (-338,51%)
Kontantstrøm fra drift (-31,62%)
Sum egenkapital (-46,38%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
X Maskinutleie AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
X Maskinutleie AS 19 869 13,54% - 19 869 13,54%
 
TOTALT: Alle selskap 19 869 13,54% - 19 869 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
X Maskinutleie AS 19 869 - 19 869
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 19 869
 
  -30,00% 19 869
 
  -50,00% 19 869
 
  -70,00% 19 869
 
  -100,00% 19 869

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter67.13251.14836.51116.77240.27542.28117.6583.088
POS 31,3 %POS 40,1 %POS 117,7 %NEG -58,4 %NEG -4,7 %POS 139,4 %POS 471,8 % -
 
Bruttomargin67.13251.14836.51116.77233.71826.90413.9343.088
POS 31,3 %POS 40,1 %POS 117,7 %NEG -50,3 %POS 25,3 %POS 93,1 %POS 351,2 % -
 
EBITDA resultat46.62013.7066.431-2.6305.6934.4873.505822
POS 240,1 %POS 113,1 %POS 344,5 %NEG -146,2 %POS 26,9 %POS 28,0 %POS 326,4 % -
 
Driftsresultat21.2569.9533.817-4.7783.2702.9982.873670
POS 113,6 %POS 160,8 %POS 179,9 %NEG -246,1 %POS 9,1 %POS 4,4 %POS 328,8 % -
 
Kontantstrøm41.94315.7164.2041943.6824.3513.7840
POS 166,9 %POS 273,8 %POS 2 067,0 %NEG -94,7 %NEG -15,4 %POS 15,0 % - -
 
Kassebeholdning028922032332779398781
NEG -100,0 %POS 31,4 %NEG -31,9 %NEG -1,2 %NEG -58,8 %POS 709,2 %NEG -87,5 % -
 
Sum egenkapital33.54713.9266.4143.8207.5265.1683.032984
POS 140,9 %POS 117,1 %POS 67,9 %NEG -49,2 %POS 45,6 %POS 70,4 %POS 208,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld145.2163.0092.0652.4923.09861771536
NEG -4 726,1 %NEG -45,7 %POS 17,1 %POS 19,6 %NEG -402,1 %POS 13,7 %NEG -1 886,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.