Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 43 674 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
14 400 658 616 28 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (-100,00%) EBITDA (-87,50%)
Resultat før skatt (-87,50%)
Driftsresultat (-87,50%)
Kontantstrøm fra drift (-950,00%)
Kassebeholdning (-47,50%)
Driftsinntekter (-40,74%)
Bruttomargin (-40,74%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Zafran AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Zafran AS -1 -1,32% - -1 -1,32%
 
TOTALT: Alle selskap -1 -1,32% - -1 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Zafran AS -1 - -1
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1
 
  -30,00% -1
 
  -50,00% -1
 
  -70,00% -1
 
  -100,00% -1

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter597741447901.0195431.85075
NEG -92,4 %POS 437,5 %NEG -81,8 %NEG -22,5 %POS 87,7 %NEG -70,6 %POS 2 366,7 % -
 
Bruttomargin497341447909785431.53175
NEG -93,3 %POS 409,7 %NEG -81,8 %NEG -19,2 %POS 80,1 %NEG -64,5 %POS 1 941,3 % -
 
EBITDA resultat-103967-215229-18513448
NEG -125,6 %NEG -41,8 %POS 131,2 %NEG -193,9 %POS 223,8 %NEG -238,1 %POS 179,2 % -
 
Driftsresultat-103967-215229-18513448
NEG -125,6 %NEG -41,8 %POS 131,2 %NEG -193,9 %POS 223,8 %NEG -238,1 %POS 179,2 % -
 
Kontantstrøm11270-8348-2152510
NEG -59,3 %POS 100%POS 100,0 %NEG -272,9 %POS 122,3 %NEG -185,7 % - -
 
Kassebeholdning38379054352439
POS 2,7 %POS 311,1 %POS 100%NEG -100,0 %POS 54,3 %NEG -85,6 %POS 2 600,0 % -
 
Sum egenkapital-118-21-88127-28106-20
NEG -105,6 %POS 185,7 %POS 76,1 %NEG -169,3 %POS 553,6 %NEG -126,4 %POS 630,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.