Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 75 260 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 49 027 16 233 10 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (46,71%) EBITDA (-88,79%)
Resultat før skatt (-91,29%)
Driftsresultat (-88,79%)
Kassebeholdning (-22,04%)
Sum egenkapital (-25,45%)
Driftsinntekter (-44,10%)
Bruttomargin (-61,58%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Zrn Testing Systems AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Zrn Testing Systems AS -70 -26,52% - -70 -26,52%
 
TOTALT: Alle selskap -70 -26,52% - -70 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Zrn Testing Systems AS -70 - -70
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -70
 
  -30,00% -70
 
  -50,00% -70
 
  -70,00% -70
 
  -100,00% -70

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter1.5201.2991.4611.462
POS 17,0 %NEG -11,1 %NEG -0,1 % -
 
Bruttomargin1.3168514101.404
POS 54,6 %POS 107,6 %NEG -70,8 % -
 
EBITDA resultat33131-617296
POS 967,7 %POS 105,0 %NEG -308,4 % -
 
Driftsresultat33131-617296
POS 967,7 %POS 105,0 %NEG -308,4 % -
 
Kontantstrøm281-15-1120
POS 1 973,3 %POS 86,6 % - -
 
Kassebeholdning478197211246
POS 142,6 %NEG -6,6 %NEG -14,2 % -
 
Sum egenkapital-15-266-290241
POS 94,4 %POS 8,3 %NEG -220,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000
- - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.