Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 537 925 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 87 699 19 726 430 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Zr Materialtesting AS 100,00% - 76 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 76 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Zr Materialtesting AS 275 23,42% - 275 23,42%
 
TOTALT: Alle selskap 275 23,42% - 275 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Zr Materialtesting AS 275 - 275
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 275
 
  -30,00% 275
 
  -50,00% 275
 
  -70,00% 275
 
  -100,00% 275

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter1.2991.4611.462
NEG -11,1 %NEG -0,1 % -
 
Bruttomargin8514101.404
POS 107,6 %NEG -70,8 % -
 
EBITDA resultat31-617296
POS 105,0 %NEG -308,4 % -
 
Driftsresultat31-617296
POS 105,0 %NEG -308,4 % -
 
Kontantstrøm-15-1120
POS 86,6 % - -
 
Kassebeholdning197211246
NEG -6,6 %NEG -14,2 % -
 
Sum egenkapital-266-290241
POS 8,3 %NEG -220,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.