Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Anlegg og Marine Service AS 100,00% 1 104 1 036 6,56%
 
Bergen Dieselcontact AS 100,00% 339 567 -40,21%
Anlegg og Marine Service AS 1,08% 765 469 63,11%
 
TOTALT: Alle selskap   1 104 1 608 -31,35%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Anlegg og Marine Service AS 20 363 48,81% 1 104 19 259 47,42%
 
Bergen Dieselcontact AS 1 235 14,12% 339 896 10,66%
Anlegg og Marine Service AS 19 444 52,29% 765 18 679 51,29%
 
TOTALT: Alle selskap 41 042 46,82% 2 208 38 834 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Anlegg og Marine Service AS 20 363 1 104 19 259
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 104 -10,00% 20 253
 
  -30,00% 20 032
 
  -50,00% 19 811
 
  -70,00% 19 590
 
  -100,00% 19 259

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016
Driftsinntekter69.492
-
 
Bruttomargin29.360
-
 
EBITDA resultat-3.839
-
 
Driftsresultat-5.147
-
 
Kontantstrøm0
-
 
Kassebeholdning3.387
-
 
Sum egenkapital16.373
-
 
Sum langsiktig gjeld3.714
-
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.