Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 4 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tribe Invest AS 100,00% 218 976 112 000 95,51%
 
TOTALT: Alle selskap   218 976 112 000 95,51%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tribe Invest AS 1 483 598 53,72% 218 976 1 264 622 49,74%
 
TOTALT: Alle selskap 1 483 598 53,72% 218 976 1 264 622 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tribe Invest AS 1 483 598 218 976 1 264 622
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
218 976 -10,00% 1 461 700
 
  -30,00% 1 417 905
 
  -50,00% 1 374 110
 
  -70,00% 1 330 315
 
  -100,00% 1 264 622

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År200720062005200420032002200120001999
Driftsinntekter4.355.7933.640.0213.316.7343.202.1472.963.6662.828.9432.891.4222.627.6661.918.177
POS 19,7 %POS 9,7 %POS 3,6 %POS 8,0 %POS 4,8 %NEG -2,2 %POS 10,0 %POS 37,0 % -
 
Bruttomargin3.952.7853.288.8962.986.1592.870.7942.645.5132.517.3022.562.4262.317.4551.693.885
POS 20,2 %POS 10,1 %POS 4,0 %POS 8,5 %POS 5,1 %NEG -1,8 %POS 10,6 %POS 36,8 % -
 
EBITDA resultat415.027280.419182.145103.24363.632155.987121.374209.133206.705
POS 48,0 %POS 54,0 %POS 76,4 %POS 62,3 %NEG -59,2 %POS 28,5 %NEG -42,0 %POS 1,2 % -
 
Driftsresultat271.900184.43992.107-21.693-81.02158.977-7.960126.232124.658
POS 47,4 %POS 100,2 %POS 524,6 %POS 73,2 %NEG -237,4 %POS 840,9 %NEG -106,3 %POS 1,3 % -
 
Kontantstrøm53.265411.694547.765198.128113.41350.288100.534210.4100
NEG -87,1 %NEG -24,8 %POS 176,5 %POS 74,7 %POS 125,5 %NEG -50,0 %NEG -52,2 % - -
 
Kassebeholdning66.345128.814123.252137.57583.822179.650123.780196.538228.721
NEG -48,5 %POS 4,5 %NEG -10,4 %POS 64,1 %NEG -53,3 %POS 45,1 %NEG -37,0 %NEG -14,1 % -
 
Sum egenkapital780.891629.961667.901270.119234.937233.727358.077384.264428.311
POS 24,0 %NEG -5,7 %POS 147,3 %POS 15,0 %POS 0,5 %NEG -34,7 %NEG -6,8 %NEG -10,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld186.955557.221441.341552.109576.642335.590376.887366.2211.296.759
POS 66,4 %NEG -26,3 %POS 20,1 %POS 4,3 %NEG -71,8 %POS 11,0 %NEG -2,9 %POS 71,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.