Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Torkar AS 100,00% 355 138 157,25%
 
Familiehytta AS 51,00% 138 138 -
Familiehus AS 51,00% 19 - -
Telemarkhytter AS 51,00% 11 - -
Tuen Boliger AS 51,00% 3 - -
 
Fh Entreprenør AS 51,00% 3 - -
Tbl Gruppen AS 100,00% - - -
Jetor Fritid AS 100,00% - - -
Jetor AS 66,66% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   355 208 70,36%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Torkar AS 218 532 62,71% 355 218 177 62,67%
 
Familiehytta AS 40 942 58,98% 138 40 804 58,90%
Familiehus AS 13 186 34,32% 19 13 167 34,29%
Telemarkhytter AS 23 550 62,27% 11 23 539 62,25%
Tuen Boliger AS 696 100,00% 3 693 100,00%
 
Fh Entreprenør AS 37 394 42,48% 3 37 391 42,48%
Tbl Gruppen AS - - - - -
Jetor Fritid AS 82 33,88% - 82 33,88%
Jetor AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 334 382 57,35% 529 333 853 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Torkar AS 218 532 355 218 177
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
355 -10,00% 218 497
 
  -30,00% 218 426
 
  -50,00% 218 355
 
  -70,00% 218 284
 
  -100,00% 218 177

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011
Driftsinntekter476.054338.124268.460184.329196.865
POS 40,8 %POS 25,9 %POS 45,6 %NEG -6,4 % -
 
Bruttomargin246.371171.205124.54083.77864.084
POS 43,9 %POS 37,5 %POS 48,7 %POS 30,7 % -
 
EBITDA resultat86.03558.02640.19427.96726.029
POS 48,3 %POS 44,4 %POS 43,7 %POS 7,4 % -
 
Driftsresultat83.08255.63038.12026.51125.170
POS 49,3 %POS 45,9 %POS 43,8 %POS 5,3 % -
 
Kontantstrøm48.55961.99840.48423.9640
NEG -21,7 %POS 53,1 %POS 68,9 % - -
 
Kassebeholdning97.50991.52657.89535.11524.101
POS 6,5 %POS 58,1 %POS 64,9 %POS 45,7 % -
 
Sum egenkapital75.82460.66429.09918.96510.512
POS 25,0 %POS 108,5 %POS 53,4 %POS 80,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld11.93511.64510.72810.4173.529
NEG -2,5 %NEG -8,5 %NEG -3,0 %NEG -195,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.