Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Firesafe AS 100,00% ●●●● ●●●● 41,06%
 
Firesafe Energy AS 100,00% ●●●● ●●●● -
Kontroll og Rådgivning AS 10,00% ●●●● ●●●●
Christiania Brannteknikk AS 80,00% ●●●● ●●●● -5,56%
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●● 41,01%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Firesafe AS 64 702 19,53% 52 924 ●●●● ●●●●
 
Firesafe Energy AS 997 33,46% - ●●●● ●●●●
Kontroll og Rådgivning AS 1 577 44,55% 106 ●●●● ●●●●
Christiania Brannteknikk AS 1 000 7,26% 17 ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 68 276 19,42% 53 047 ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Firesafe AS 64 702 52 924 ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
52 924 -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●978.642911.446852.552625.208
●●●POS 7,4 %POS 6,9 %POS 36,4 %POS 7,8 %
 
Bruttomargin●●●724.675685.622624.530479.705
●●●POS 5,7 %POS 9,8 %POS 30,2 %POS 10,7 %
 
EBITDA resultat●●●49.82834.06424.83125.873
●●●POS 46,3 %POS 37,2 %NEG -4,0 %POS 12,2 %
 
Driftsresultat●●●28.27110.2806.82517.007
●●●POS 175,0 %POS 50,6 %NEG -59,9 %POS 11,8 %
 
Kontantstrøm●●●54.88130.45918.81616.749
●●●POS 80,2 %POS 61,9 %POS 12,3 %POS 254,4 %
 
Kassebeholdning●●●32.90523.49621.65925.340
●●●POS 40,0 %POS 8,5 %NEG -14,5 %POS 24,4 %
 
Sum egenkapital●●●62.81652.68652.94157.123
●●●POS 19,2 %NEG -0,5 %NEG -7,3 %POS 19,5 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●34.27258.65868.19768.579
●●●POS 41,6 %POS 14,0 %POS 0,6 %NEG -350,6 %