Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Firesafe AS 100,00% 68 412 11 073 517,83%
 
Firesafe Energy AS 100,00% - - -
Firesafe Tech AS 75,00% 131 208 -37,02%
Christiania Brannteknikk AS 40,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   68 412 11 229 509,24%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Firesafe AS 57 123 20,06% 68 412 -11 289 -5,22%
 
Firesafe Energy AS 1 654 58,65% - 1 654 58,65%
Firesafe Tech AS 1 442 13,80% 131 1 311 12,70%
Christiania Brannteknikk AS 1 284 14,94% - 1 284 14,94%
 
TOTALT: Alle selskap 61 503 20,06% 68 543 -7 040 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Firesafe AS 57 123 68 412 -11 289
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
68 412 -10,00% 50 282
 
  -30,00% 36 599
 
  -50,00% 22 917
 
  -70,00% 9 235
 
  -100,00% -11 289

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999
Driftsinntekter490.135500.100403.205354.952295.006229.376241.996248.028210.399175.297157.893149.254149.365147.089171.607161.439149.124
NEG -2,0 %POS 24,0 %POS 13,6 %POS 20,3 %POS 28,6 %NEG -5,2 %NEG -2,4 %POS 17,9 %POS 20,0 %POS 11,0 %POS 5,8 %NEG -0,1 %POS 1,5 %NEG -14,3 %POS 6,3 %POS 8,3 % -
 
Bruttomargin380.549378.644308.685279.395225.622180.866182.783190.993159.517136.501118.618121.964119.150112.974122.289107.434103.625
POS 0,5 %POS 22,7 %POS 10,5 %POS 23,8 %POS 24,7 %NEG -1,0 %NEG -4,3 %POS 19,7 %POS 16,9 %POS 15,1 %NEG -2,7 %POS 2,4 %POS 5,5 %NEG -7,6 %POS 13,8 %POS 3,7 % -
 
EBITDA resultat5.21050.25515.89326.42719.2776.44713.97715.2719.670-3.712-17.865-9.08113.223-3.701-624-3.10211.671
NEG -89,6 %POS 216,2 %NEG -39,9 %POS 37,1 %POS 199,0 %NEG -53,9 %NEG -8,5 %POS 57,9 %POS 360,5 %POS 79,2 %NEG -96,7 %NEG -168,7 %POS 457,3 %NEG -493,1 %POS 79,9 %NEG -126,6 % -
 
Driftsresultat18845.0168.64621.00714.4032.16210.48012.3557.526-5.892-20.395-12.5349.811-7.064-3.273-6.0259.358
NEG -99,6 %POS 420,7 %NEG -58,8 %POS 45,9 %POS 566,2 %NEG -79,4 %NEG -15,2 %POS 64,2 %POS 227,7 %POS 71,1 %NEG -62,7 %NEG -227,8 %POS 238,9 %NEG -115,8 %POS 45,7 %NEG -164,4 % -
 
Kontantstrøm11.88359.980-4.99231.23414.1752.16717.7286.391-11.289-9.980-17.1874.8052.259-9.2572.3845.0780
NEG -80,2 %POS 1 301,5 %NEG -116,0 %POS 120,3 %POS 554,1 %NEG -87,8 %POS 177,4 %POS 156,6 %NEG -13,1 %POS 41,9 %NEG -457,7 %POS 112,7 %POS 124,4 %NEG -488,3 %NEG -53,1 % - -
 
Kassebeholdning29.77834.0889.62813.1686.1067.81713.4345.4324.2971.9056359202452.7185.2283.2093.831
NEG -12,6 %POS 254,1 %NEG -26,9 %POS 115,7 %NEG -21,9 %NEG -41,8 %POS 147,3 %POS 26,4 %POS 125,6 %POS 200,0 %NEG -31,0 %POS 275,5 %NEG -91,0 %NEG -48,0 %POS 62,9 %NEG -16,2 % -
 
Sum egenkapital36.58539.43131.55926.75122.83522.18220.65727.76617.0789.493-3.4791.735-957-6.3932.9088.01615.653
NEG -7,2 %POS 24,9 %POS 18,0 %POS 17,1 %POS 2,9 %POS 7,4 %NEG -25,6 %POS 62,6 %POS 79,9 %POS 372,9 %NEG -300,5 %POS 281,3 %POS 85,0 %NEG -319,8 %NEG -63,7 %NEG -48,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld8.85220.83720.64211.83814.0919.83016.11515.62915.1354.21214.7119.15215.80618.58711.8126.65810.202
POS 57,5 %NEG -0,9 %NEG -74,4 %POS 16,0 %NEG -43,3 %POS 39,0 %NEG -3,1 %NEG -3,3 %NEG -259,3 %POS 71,4 %NEG -60,7 %POS 42,1 %POS 15,0 %NEG -57,4 %NEG -77,4 %POS 34,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.