Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Gsgroup AS 100,00% 207 356 110 062 88,40%
 
TOTALT: Alle selskap   207 356 110 062 88,40%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Gsgroup AS 59 831 20,86% 207 356 -147 525 -185,76%
 
TOTALT: Alle selskap 59 831 20,86% 207 356 -147 525 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Gsgroup AS 59 831 207 356 -147 525
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
207 356 -10,00% 39 095
 
  -30,00% -2 376
 
  -50,00% -43 847
 
  -70,00% -85 318
 
  -100,00% -147 525

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999
Driftsinntekter178.586147.029142.02867.43959.76259.68652.35151.62465.97949.72042.20730.25528.24723.19113.91227.08617.08115.202
POS 21,5 %POS 3,5 %POS 110,6 %POS 12,8 %POS 0,1 %POS 14,0 %POS 1,4 %NEG -21,8 %POS 32,7 %POS 17,8 %POS 39,5 %POS 7,1 %POS 21,8 %POS 66,7 %NEG -48,6 %POS 58,6 %POS 12,4 % -
 
Bruttomargin148.727123.690116.22048.96943.78442.82838.73637.34544.82135.37731.62324.71622.92517.6379.90110.8198.7764.127
POS 20,2 %POS 6,4 %POS 137,3 %POS 11,8 %POS 2,2 %POS 10,6 %POS 3,7 %NEG -16,7 %POS 26,7 %POS 11,9 %POS 27,9 %POS 7,8 %POS 30,0 %POS 78,1 %NEG -8,5 %POS 23,3 %POS 112,6 % -
 
EBITDA resultat13.99920.26611.78612.2468.5289.5017.8642.5272.7757553.9502.8604.5882.936-7.608-16.593-8.928-10.571
NEG -30,9 %POS 71,9 %NEG -3,8 %POS 43,6 %NEG -10,2 %POS 20,8 %POS 211,2 %NEG -8,9 %POS 267,5 %NEG -80,9 %POS 38,1 %NEG -37,7 %POS 56,3 %POS 138,6 %POS 54,1 %NEG -85,9 %POS 15,5 % -
 
Driftsresultat-1.3168.96678810.3996.4255.1853.236-6.245-1.902-3.2904722751.849-998-10.192-19.687-11.377-12.363
NEG -114,7 %POS 1 037,8 %NEG -92,4 %POS 61,9 %POS 23,9 %POS 60,2 %POS 151,8 %NEG -228,3 %POS 42,2 %NEG -797,0 %POS 71,6 %NEG -85,1 %POS 285,3 %POS 90,2 %POS 48,2 %NEG -73,0 %POS 8,0 % -
 
Kontantstrøm46.48821.65823.90816.022-2.64917.6776.381588-4.215-4.2035.9012002.2081.670-9.718-4.313-18.5710
POS 114,6 %NEG -9,4 %POS 49,2 %POS 704,8 %NEG -115,0 %POS 177,0 %POS 985,2 %POS 114,0 %NEG -0,3 %NEG -171,2 %POS 2 850,5 %NEG -90,9 %POS 32,2 %POS 117,2 %NEG -125,3 %POS 76,8 % - -
 
Kassebeholdning24.34024.72917.42620.0874.7865.8323.6001.8662.0592.0681.5529333943861.0211.7561.918898
NEG -1,6 %POS 41,9 %NEG -13,2 %POS 319,7 %NEG -17,9 %POS 62,0 %POS 92,9 %NEG -9,4 %NEG -0,4 %POS 33,2 %POS 66,3 %POS 136,8 %POS 2,1 %NEG -62,2 %NEG -41,9 %NEG -8,4 %POS 113,6 % -
 
Sum egenkapital64.53195.23982.48746.79939.12034.79930.78429.44535.97926.78631.35732.34026.8257.9467.84316.58035.03119.963
NEG -32,2 %POS 15,5 %POS 76,3 %POS 19,6 %POS 12,4 %POS 13,0 %POS 4,5 %NEG -18,2 %POS 34,3 %NEG -14,6 %NEG -3,0 %POS 20,6 %POS 237,6 %POS 1,3 %NEG -52,7 %NEG -52,7 %POS 75,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld18.3317.00811.76700014.77419.55519.01822.45110.38711.60413.02322.98817.5849.46290129
NEG -161,6 %POS 40,4 %NEG % - - POS 100,0 %POS 24,4 %NEG -2,8 %POS 15,3 %NEG -116,1 %POS 10,5 %POS 10,9 %POS 43,3 %NEG -30,7 %NEG -85,8 %NEG -10 413,3 %POS 30,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.