Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Realforum Holding AS 100,00% - -
 
Realforum Gruppen AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Realforum Holding AS 1 699 466 80,39% - 1 699 466 80,39%
 
Realforum Gruppen AS 1 134 849 66,35% - 1 134 849 66,35%
 
TOTALT: Alle selskap 2 834 315 74,11% - 2 834 315 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Realforum Holding AS 1 699 466 - 1 699 466
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 699 466
 
  -30,00% 1 699 466
 
  -50,00% 1 699 466
 
  -70,00% 1 699 466
 
  -100,00% 1 699 466

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018
Driftsinntekter168.716154.337
POS 9,3 % -
 
Bruttomargin168.716154.337
POS 9,3 % -
 
EBITDA resultat128.61997.743
POS 31,6 % -
 
Driftsresultat101.20073.241
POS 38,2 % -
 
Kontantstrøm148.1890
- -
 
Kassebeholdning86.976110.967
NEG -21,6 % -
 
Sum egenkapital1.401.0201.292.766
POS 8,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld737.117456.858
NEG -61,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.