Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nidarholm Invest AS 100,00% 1 856 2 128 -12,78%
 
Svenn AS 19,74% 15 358 7 836 95,99%
Kjøpmannsgata 11 AS 100,00% 495 495 -
Nidarholm Management AS 100,00% - - -
Pantesikring AS 25,00% - - -
 
Blaaber Kompaniet AS 51,00% - - -
Areol Innredninger AS 42,00% 63 70 -10,00%
Norda Partners AS 50,00% 265 -
Jobpark AS 100,00%
 
Concept 1 AS 100,00%
Concept 2 AS 100,00%
Celecta Invest AS 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   1 856 4 199 -55,80%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nidarholm Invest AS 38 126 31,93% 1 856 36 270 30,85%
 
Svenn AS 23 122 63,14% 15 358 7 764 36,52%
Kjøpmannsgata 11 AS 113 0,83% 495 -382 -2,91%
Nidarholm Management AS 969 52,78% - 969 52,78%
Pantesikring AS -726 -310,26% - -726 -310,26%
 
Blaaber Kompaniet AS 2 522 18,30% - 2 522 18,30%
Areol Innredninger AS 4 146 29,93% 63 4 083 29,61%
Norda Partners AS 46 342 92,14% 265 46 077 92,10%
Jobpark AS
 
Concept 1 AS
Concept 2 AS
Celecta Invest AS
 
TOTALT: Alle selskap 114 614 45,91% 18 037 96 577 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nidarholm Invest AS 38 126 1 856 36 270
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 856 -10,00% 37 940
 
  -30,00% 37 569
 
  -50,00% 37 198
 
  -70,00% 36 827
 
  -100,00% 36 270

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter252.287217.500230.523261.234262.965203.454144.989160.308
POS 16,0 %NEG -5,6 %NEG -11,8 %NEG -0,7 %POS 29,3 %POS 40,3 %NEG -9,6 % -
 
Bruttomargin38.76040.225230.523261.234262.96535.88030.10133.420
NEG -3,6 %NEG -82,6 %NEG -11,8 %NEG -0,7 %POS 632,9 %POS 19,2 %NEG -9,9 % -
 
EBITDA resultat3.5691.0362.1466.2478.8146.1522.0598.439
POS 244,5 %NEG -51,7 %NEG -65,6 %NEG -29,1 %POS 43,3 %POS 198,8 %NEG -75,6 % -
 
Driftsresultat2.516-8101.5115.5828.3715.8511.7218.072
POS 410,6 %NEG -153,6 %NEG -72,9 %NEG -33,3 %POS 43,1 %POS 240,0 %NEG -78,7 % -
 
Kontantstrøm4.007-3.60512.675-12.5306.7987.00212.9430
POS 211,2 %NEG -128,4 %POS 201,2 %NEG -284,3 %NEG -2,9 %NEG -45,9 % - -
 
Kassebeholdning15.84413.53216.67018.39030.14423.89419.7196.425
POS 17,1 %NEG -18,8 %NEG -9,4 %NEG -39,0 %POS 26,2 %POS 21,2 %POS 206,9 % -
 
Sum egenkapital17.72620.05524.27321.60521.71623.93621.92824.334
NEG -11,6 %NEG -17,4 %POS 12,3 %NEG -0,5 %NEG -9,3 %POS 9,2 %NEG -9,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld19.28820.19220.0709.92810.0315.6327.3004.393
POS 4,5 %NEG -0,6 %NEG -102,2 %POS 1,0 %NEG -78,1 %POS 22,8 %NEG -66,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.