Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Nidarholm Invest AS 100,00% 2 128 2 495 -14,71%
 
Svenn AS 29,96% 7 836 3 005 160,77%
Kjøpmannsgata 11 AS 100,00% 495 495 -
Nidarholm Management AS 100,00% - 90 -100,00%
Pantesikring AS 25,00% - - -
 
Blaaber Kompaniet AS 51,00% - - -
Areol Innredninger AS 47,00% 70 69 1,45%
Norda Partners AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   2 128 4 013 -46,97%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Nidarholm Invest AS 22 772 24,30% 2 128 20 644 22,54%
 
Svenn AS 5 378 40,78% 7 836 -2 458 -45,92%
Kjøpmannsgata 11 AS 94 0,66% 495 -401 -2,94%
Nidarholm Management AS 1 082 57,68% - 1 082 57,68%
Pantesikring AS -458 -67,06% - -458 -67,06%
 
Blaaber Kompaniet AS 2 291 21,34% - 2 291 21,34%
Areol Innredninger AS 4 128 32,28% 70 4 058 31,91%
Norda Partners AS 26 884 73,19% - 26 884 73,19%
 
TOTALT: Alle selskap 62 171 33,81% 10 529 51 642 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Nidarholm Invest AS 22 772 2 128 20 644
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 128 -10,00% 22 559
 
  -30,00% 22 134
 
  -50,00% 21 708
 
  -70,00% 21 282
 
  -100,00% 20 644

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter217.500230.523261.234262.965203.454144.989160.308
NEG -5,6 %NEG -11,8 %NEG -0,7 %POS 29,3 %POS 40,3 %NEG -9,6 % -
 
Bruttomargin40.225230.523261.234262.96535.88030.10133.420
NEG -82,6 %NEG -11,8 %NEG -0,7 %POS 632,9 %POS 19,2 %NEG -9,9 % -
 
EBITDA resultat1.0362.1466.2478.8146.1522.0598.439
NEG -51,7 %NEG -65,6 %NEG -29,1 %POS 43,3 %POS 198,8 %NEG -75,6 % -
 
Driftsresultat-8101.5115.5828.3715.8511.7218.072
NEG -153,6 %NEG -72,9 %NEG -33,3 %POS 43,1 %POS 240,0 %NEG -78,7 % -
 
Kontantstrøm-3.60512.675-12.5306.7987.00212.9430
NEG -128,4 %POS 201,2 %NEG -284,3 %NEG -2,9 %NEG -45,9 % - -
 
Kassebeholdning13.53216.67018.39030.14423.89419.7196.425
NEG -18,8 %NEG -9,4 %NEG -39,0 %POS 26,2 %POS 21,2 %POS 206,9 % -
 
Sum egenkapital20.05524.27321.60521.71623.93621.92824.334
NEG -17,4 %POS 12,3 %NEG -0,5 %NEG -9,3 %POS 9,2 %NEG -9,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld20.19220.0709.92810.0315.6327.3004.393
NEG -0,6 %NEG -102,2 %POS 1,0 %NEG -78,1 %POS 22,8 %NEG -66,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.