Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Oneco AS 100,00% 88 660 107 193 -17,29%
 
Oc Services AS 100,00% 4 414 276 1 499,28%
Oneco Vest AS 100,00% 29 377 35 473 -17,18%
Oneco Technologies AS 100,00% 6 334 7 657 -17,28%
Oneco Sør AS 100,00% 3 326 3 816 -12,84%
 
Oneco Elektro AS 100,00% 9 950 12 157 -18,15%
Oneco Greenenergy AS 70,03% - - -
Oneco Management AS 1,75% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   88 660 166 572 -46,77%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Oneco AS 162 879 21,77% 88 660 74 219 11,25%
 
Oc Services AS -10 735 -28,00% 4 414 -15 149 -44,66%
Oneco Vest AS 41 209 21,00% 29 377 11 832 7,09%
Oneco Technologies AS 16 980 20,01% 6 334 10 646 13,56%
Oneco Sør AS 31 091 15,01% 3 326 27 765 13,63%
 
Oneco Elektro AS 31 740 20,64% 9 950 21 790 15,15%
Oneco Greenenergy AS 802 16,58% - 802 16,58%
Oneco Management AS 50 211 100,00% - 50 211 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 324 177 21,85% 142 061 182 116 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Oneco AS 162 879 88 660 74 219
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
88 660 -10,00% 154 013
 
  -30,00% 136 281
 
  -50,00% 118 549
 
  -70,00% 100 817
 
  -100,00% 74 219

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2015201320122011
Driftsinntekter1.038.4461.126.881912.967297.833
NEG -7,8 %POS 23,4 %POS 206,5 % -
 
Bruttomargin647.494622.063488.288180.452
POS 4,1 %POS 27,4 %POS 170,6 % -
 
EBITDA resultat85.52733.28769.95716.771
POS 156,9 %NEG -52,4 %POS 317,1 % -
 
Driftsresultat69.5042.03856.13711.971
POS 3 310,4 %NEG -96,4 %POS 368,9 % -
 
Kontantstrøm124.697-36.59059.8060
POS 440,8 %NEG -161,2 % - -
 
Kassebeholdning26.78315.45334.6944.195
POS 73,3 %NEG -55,5 %POS 727,0 % -
 
Sum egenkapital116.20290.25289.61632.933
POS 28,8 %POS 0,7 %POS 172,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld169.744128.62375.41463.478
NEG -32,0 %NEG -70,6 %NEG -18,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.