Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Rubrikk Group AS 100,00% 11 066 7 669 44,30%
 
Rubrikk International AS 100,00% - 1 284 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   11 066 8 953 23,60%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Rubrikk Group AS 37 703 94,55% 11 066 26 637 92,45%
 
Rubrikk International AS 4 844 54,54% - 4 844 54,54%
 
TOTALT: Alle selskap 42 547 87,26% 11 066 31 481 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Rubrikk Group AS 37 703 11 066 26 637
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
11 066 -10,00% 36 596
 
  -30,00% 34 383
 
  -50,00% 32 170
 
  -70,00% 29 957
 
  -100,00% 26 637

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter30.25225.95616.95318.70215.75110.38214.82315.460
POS 16,6 %POS 53,1 %NEG -9,4 %POS 18,7 %POS 51,7 %NEG -30,0 %NEG -4,1 % -
 
Bruttomargin30.25225.95616.95318.70215.75110.38214.82315.349
POS 16,6 %POS 53,1 %NEG -9,4 %POS 18,7 %POS 51,7 %NEG -30,0 %NEG -3,4 % -
 
EBITDA resultat17.62613.2248.3089.5427.1902.9783.7332.943
POS 33,3 %POS 59,2 %NEG -12,9 %POS 32,7 %POS 141,4 %NEG -20,2 %POS 26,8 % -
 
Driftsresultat7.3755.8601.2242.9832.31641750713
POS 25,9 %POS 378,8 %NEG -59,0 %POS 28,8 %POS 455,4 %NEG -17,8 %POS 3 800,0 % -
 
Kontantstrøm18.92412.4746.17610.5866.6552.4794.9850
POS 51,7 %POS 102,0 %NEG -41,7 %POS 59,1 %POS 168,5 %NEG -50,3 % - -
 
Kassebeholdning20.33514.47010.4839.8455.1553.1343.0862.981
POS 40,5 %POS 38,0 %POS 6,5 %POS 91,0 %POS 64,5 %POS 1,6 %POS 3,5 % -
 
Sum egenkapital27.94819.94113.98312.96411.90810.1919.7018.854
POS 40,2 %POS 42,6 %POS 7,9 %POS 8,9 %POS 16,8 %POS 5,1 %POS 9,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.