Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Rubrikk Group AS 100,00% 13 935 11 990 16,22%
 
Rubrikk International AS 99,99% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   13 935 11 990 16,22%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Rubrikk Group AS 55 613 80,71% 13 935 41 678 75,82%
 
Rubrikk International AS 985 7,20% - 985 7,20%
 
TOTALT: Alle selskap 56 598 68,53% 13 935 42 663 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Rubrikk Group AS 55 613 13 935 41 678
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
13 935 -10,00% 54 220
 
  -30,00% 51 433
 
  -50,00% 48 646
 
  -70,00% 45 859
 
  -100,00% 41 678

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011201020092008
Driftsinntekter40.23438.34737.12930.25225.95616.95318.70215.75110.38214.82315.460
POS 4,9 %POS 3,3 %POS 22,7 %POS 16,6 %POS 53,1 %NEG -9,4 %POS 18,7 %POS 51,7 %NEG -30,0 %NEG -4,1 % -
 
Bruttomargin40.23438.34737.12930.25225.95616.95318.70215.75110.38214.82315.349
POS 4,9 %POS 3,3 %POS 22,7 %POS 16,6 %POS 53,1 %NEG -9,4 %POS 18,7 %POS 51,7 %NEG -30,0 %NEG -3,4 % -
 
EBITDA resultat29.68123.66922.65217.62613.2248.3089.5427.1902.9783.7332.943
POS 25,4 %POS 4,5 %POS 28,5 %POS 33,3 %POS 59,2 %NEG -12,9 %POS 32,7 %POS 141,4 %NEG -20,2 %POS 26,8 % -
 
Driftsresultat8.5626.3398.4957.3755.8601.2242.9832.31641750713
POS 35,1 %NEG -25,4 %POS 15,2 %POS 25,9 %POS 378,8 %NEG -59,0 %POS 28,8 %POS 455,4 %NEG -17,8 %POS 3 800,0 % -
 
Kontantstrøm23.39828.13122.79718.92412.4746.17610.5866.6552.4794.9850
NEG -16,8 %POS 23,4 %POS 20,5 %POS 51,7 %POS 102,0 %NEG -41,7 %POS 59,1 %POS 168,5 %NEG -50,3 % - -
 
Kassebeholdning19.69623.88219.06720.33514.47010.4839.8455.1553.1343.0862.981
NEG -17,5 %POS 25,3 %NEG -6,2 %POS 40,5 %POS 38,0 %POS 6,5 %POS 91,0 %POS 64,5 %POS 1,6 %POS 3,5 % -
 
Sum egenkapital44.94037.70329.83227.94819.94113.98312.96411.90810.1919.7018.854
POS 19,2 %POS 26,4 %POS 6,7 %POS 40,2 %POS 42,6 %POS 7,9 %POS 8,9 %POS 16,8 %POS 5,1 %POS 9,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld001900000000
- POS 100,0 %POS 0,0 % - - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.