Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Sana Pharma Holding AS 100,00% 30 662 47 290 -35,16%
 
Algalif AS 100,00% - - -
Sana Pharma Medical AS 100,00% 66 66 -
Immunocorp Consumer Health AS 100,00% - - -
Tunga Invest i AS 2,80% 1 218 - -
 
Oslo Sentrumsinvest AS 1,00% - - -
Nutraq 1 AS 49,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   30 662 47 356 -35,25%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Sana Pharma Holding AS 775 658 90,18% 30 662 744 996 89,82%
 
Algalif AS 31 925 28,87% - 31 925 28,87%
Sana Pharma Medical AS 32 592 78,97% 66 32 526 78,93%
Immunocorp Consumer Health AS 13 164 64,60% - 13 164 64,60%
Tunga Invest i AS 80 933 86,85% 1 218 79 715 86,68%
 
Oslo Sentrumsinvest AS 264 881 100,00% - 264 881 100,00%
Nutraq 1 AS 330 123 99,99% - 330 123 99,99%
 
TOTALT: Alle selskap 1 529 276 88,88% 31 946 1 497 330 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Sana Pharma Holding AS 775 658 30 662 744 996
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
30 662 -10,00% 772 592
 
  -30,00% 766 459
 
  -50,00% 760 327
 
  -70,00% 754 195
 
  -100,00% 744 996

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2015
Driftsinntekter644.061
-
 
Bruttomargin493.705
-
 
EBITDA resultat97.865
-
 
Driftsresultat66.472
-
 
Kontantstrøm0
-
 
Kassebeholdning22.902
-
 
Sum egenkapital128.199
-
 
Sum langsiktig gjeld76.018
-
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.