Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tco AS 100,00% 27 777 29 824 -6,86%
 
Tco AS 1,07% 27 337 29 286 -6,66%
 
TOTALT: Alle selskap   27 777 30 137 -7,83%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tco AS 59 338 38,65% 27 777 31 561 25,10%
 
Tco AS 49 309 34,57% 27 337 21 972 19,06%
 
TOTALT: Alle selskap 108 647 36,68% 55 114 53 533 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tco AS 59 338 27 777 31 561
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
27 777 -10,00% 56 560
 
  -30,00% 51 005
 
  -50,00% 45 450
 
  -70,00% 39 894
 
  -100,00% 31 561

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011
Driftsinntekter304.560334.524236.907141.236145.789115.735
NEG -9,0 %POS 41,2 %POS 67,7 %NEG -3,1 %POS 26,0 % -
 
Bruttomargin210.746232.157166.105106.623101.63076.702
NEG -9,2 %POS 39,8 %POS 55,8 %POS 4,9 %POS 32,5 % -
 
EBITDA resultat20.81145.27534.4102.99321.17711.306
NEG -54,0 %POS 31,6 %POS 1 049,7 %NEG -85,9 %POS 87,3 % -
 
Driftsresultat2.64030.35323.546-4.62816.8559.096
NEG -91,3 %POS 28,9 %POS 608,8 %NEG -127,5 %POS 85,3 % -
 
Kontantstrøm17.71311.93047.5834.213-2.0850
POS 48,5 %NEG -74,9 %POS 1 029,4 %POS 302,1 % - -
 
Kassebeholdning12.6814.88822.9423.2765.1624.874
POS 159,4 %NEG -78,7 %POS 600,3 %NEG -36,5 %POS 5,9 % -
 
Sum egenkapital63.94073.34150.81835.07337.65732.614
NEG -12,8 %POS 44,3 %POS 44,9 %NEG -6,9 %POS 15,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld19.27421.63734.93523.17129.240515
POS 10,9 %POS 38,1 %NEG -50,8 %POS 20,8 %NEG -5 577,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.