Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tco AS 100,00% 23 061 27 090 -14,87%
 
Tco AS 1,07% 23 061 27 090 -14,87%
 
TOTALT: Alle selskap   23 061 27 380 -15,77%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tco AS 77 194 41,66% 23 061 54 133 33,36%
 
Tco AS 36 651 22,64% 23 061 13 590 9,79%
 
TOTALT: Alle selskap 113 845 32,79% 46 122 67 723 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tco AS 77 194 23 061 54 133
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
23 061 -10,00% 74 888
 
  -30,00% 70 276
 
  -50,00% 65 664
 
  -70,00% 61 051
 
  -100,00% 54 133

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter228.053211.606304.560334.524236.907141.236145.789115.735
POS 7,8 %NEG -30,5 %NEG -9,0 %POS 41,2 %POS 67,7 %NEG -3,1 %POS 26,0 % -
 
Bruttomargin143.518160.113210.746232.157166.105106.623101.63076.702
NEG -10,4 %NEG -24,0 %NEG -9,2 %POS 39,8 %POS 55,8 %POS 4,9 %POS 32,5 % -
 
EBITDA resultat14.07112.17420.81145.27534.4102.99321.17711.306
POS 15,6 %NEG -41,5 %NEG -54,0 %POS 31,6 %POS 1 049,7 %NEG -85,9 %POS 87,3 % -
 
Driftsresultat-327-1.3392.64030.35323.546-4.62816.8559.096
POS 75,6 %NEG -150,7 %NEG -91,3 %POS 28,9 %POS 608,8 %NEG -127,5 %POS 85,3 % -
 
Kontantstrøm-30.7138.91217.71311.93047.5834.213-2.0850
NEG -444,6 %NEG -49,7 %POS 48,5 %NEG -74,9 %POS 1 029,4 %POS 302,1 % - -
 
Kassebeholdning4.4987.15212.6814.88822.9423.2765.1624.874
NEG -37,1 %NEG -43,6 %POS 159,4 %NEG -78,7 %POS 600,3 %NEG -36,5 %POS 5,9 % -
 
Sum egenkapital59.33859.86463.94073.34150.81835.07337.65732.614
NEG -0,9 %NEG -6,4 %NEG -12,8 %POS 44,3 %POS 44,9 %NEG -6,9 %POS 15,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld49.79014.45019.27421.63734.93523.17129.240515
NEG -244,6 %POS 25,0 %POS 10,9 %POS 38,1 %NEG -50,8 %POS 20,8 %NEG -5 577,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.