Bisnode kredittsjekk

Verdiforslag ved bruk av Lindorff

Profesjonell inkasso oppfølging av utestående krav kan spare deg for store tap. Ved å ta i bruk Lindorff kan det gi effekter på bunnlinjen din, i tillegg til mindre behov for finansiering. Vi har Norges største database med inkassohistorikk. Dette gjør at vi kan tilpasse inkassoprosessen til hver enkelt sak. Under finner du et eksempel basert på dine egne tall på hvor stort potensiale du har ved å benytte Lindorff.

Omsetning 13 561 000
Kundefordringer 3 852 000
Gjenomsnittlig kredittid 83
Tall basert på siste opplyste regnskapsår
Ditt reduserte tap ved bruk av inkasso 169 513 *
* Reduksjonen avhenger av hvilke rutiner bedriften har for innfordring i dag
Bedret likviditet – redusert kreditttid med 5 dager 232 209 *
Redusert kredittkostnad 20 899 *
* Gevinsten avhenger av sammensetningen av kunder og hvilke rutiner bedriften har for innfordringer i dag og er forutsetter 9% rente

Lindorff logo

Inkasso gjør det med andre ord lettere å få gode økonomiske rutiner i bedriften din - vi hjelper deg gjerne! Inkasso er en ferskvare, erfaringsmessig vet vi at jo raskere du kommer i gang med inkassoprosessen, jo mer sannsynlig er det at du får pengene dine raskt.