Sjekk kredittstatus her

Foretak

982330459
IKS
Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal Iks
Kirkegata 10b, 6004 Ålesund
Postboks 1073, 6001 Ålesund
40618600

Dropp gamle utdaterte finansierings­løsninger og se på nye innovative alternativ her.


17.07.2000
08.09.2000
32
Nei
Selskapet skal arbeide for at arkivmateriale frå eigarane eller slikt materiale som desse tek ansvar for, blir teke vare på og gjort tilgjengeleg for offentleg bruk, forsking og andre administrative og kulturelle føremål, i samsvar med arkivlova. Selskapet skal i samråd med eigarane arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtenester hos eigarane, m.a. ved å bistå i utarbeiding av arkivplan og oppbygging av eigaranes arkiv, stå for opplæring og rettleiing i arkivsystem og arkivrutinar, gje råd og ha tilsyn med arkivlokale, og bistå med anna arkivarbeid for eigarar. Selskapet utfører arbeid for den einskilde eigar som står i høve til eigarens del av driftstilskotet. Selskapet kan etter nærare vedtak av styret prise visse tenester og slik h eigne inntekter. Dei tenestene som kan prisast skal i hovudsak vere slike som ikkje vil bli gjevne til alle eigarar, eller eigarer vil ha ulik etterspurnad etter, eller tenester som ligg utanfor arkivets hovudføremål. Selskapet skal vere ein bidragsytar i problemstillingar knytt til private arkiv. Til gjennomføring av spesielle prosjekt utanom arkivets ordinære arbeidsoppgåver, blir det søkt finansiering mellom eigarar eller andre som spesielt ønskjer prosjektet gjennomført. Selskapet har høve til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgjevar betaler for tenestene og det ikkje går ut over arkivets hovudoppgåver. Definisjonen av føremål og ansvarsområde er uttømmande. Styret og representantskapet har ikkje mynde til å fatte vedtak på område som ikkje er nemnt ovanfor.
Dagleg leiar åleine.
Dagleg leiar og styreleiar i fellesskap.

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal Iks er oppført på adressen «Kirkegata 10b, 6004 Ålesund» og ble registrert 08.09.2000 som et IKS.
Det er ikke registrert et nettsted for selskapet.

Selskapets er registrert i bransjen Drift av arkiver (91013)

Styret består av 4 menn og 7 kvinner og med en gjennomsnittlig alder på 55 år. Styrets høyeste personlige styrescore er 83 poeng, laveste personlige styrescore er 0 poeng og gjennomsnittlig styrescore er 15,09 poeng.

Juridisk aktivitet

Oppdater siden for å hente fersk data...

Finansieringsanalyse

Regnskap

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet.
Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Kapitalkilder

Det er ikke registrert Kapitalkilder..

Inkassoanalyse

Axactor logo

Profesjonell inkasso oppfølging av utestående krav kan spare deg for store tap

Kredittinformasjon

KREDITTLIMIT: ???
AKTUELL HENDELSE: ???
???
Kredittverdighet

Juridiske roller

 

Styreleder har ansvaret for sikkerheten

SE RISIKOANALYSEN
 

-
Adm. direktør


44
Styrets leder

22
Nestleder styre

-
Styre­medlem

-
Styre­medlem

-
Styre­medlem


83
Vara­medlem

-
Vara­medlem

-
Vara­medlem

17
Vara­medlem


-
Observatør

Styrescore modellen vurderer din personlige styreverdi (0-100p) i norske selskap.
Tunge og ansvarsfulle styreverv i store virksomheter gir høy styrescore. Mindre virksomheter med begrenset juridisk og økonomisk ansvar gir lav styrescore.

Lederstabilitet

Oppdater siden for å hente fersk data...

Bærekraft

Aksjonærer

Firmanavn
Omsetning
Resultat før skatt
Andel Aksjer:
0
0
18.09%
0
0
9.18%
0
0
4.29%
0
0
3.10%
0
0
2.74%
0
0
2.73%
0
0
2.66%
0
0
2.59%
0
0
2.54%
0
0
2.38%
0
0
2.34%
0
0
2.25%
0
0
2.12%
0
0
1.99%
0
0
1.97%
0
0
1.88%
0
0
1.81%
0
0
1.68%
0
0
1.45%
0
0
1.44%
0
0
1.36%
0
0
1.33%
0
0
1.24%
0
0
1.21%
0
0
1.13%
0
0
1.10%
Andre
0.13%

Alle tall i tusen

Det gjøres oppmerksom på at registrering av nye aksjonærforhold nå oppdateres årlig. Primærkilden, det norske Aksjeeierregisteret (AR), oppdateres normalt i mai måned hvert år. Sekundærkilden, notene i Årsoppgjøret, oppdateres fortløpende fra Regnskapsregisteret i perioden mars-august hvert år. Ønsker du å få raskt rettet opp i aksjonærlistene, kan du sende en e-post hit.

Aksjonærutvanning

Det er ikke registrert aksjonærer eller levert regnskap..