Bisnode kredittsjekk

Foretak

988575941
IKS
Setesdal Miljø & Gjenvinning Iks
Setesdalsvegen 1073, 4735 Evje
37931700
01.07.2004
29.08.2005
18
Nei
Føremålet med selskapet er å take vare på alt avfall i regionen på ein miljømessig, teknisk og økonomisk forsvarleg måte, ved at kommunane overfører dette ansvaret til selskapet. Selskapet skal: etablere, eige og drive anlegg for mottak, handsaming og deponering av avfall i dei fem kommunane i samsvar med forureiningslov og konsesjonsvilkår, vere ansvarleg for innsamling, transport og handsaming av alle avfallstypar etter lovverk og føresegner, ta seg av all innsamling og vidare handsaming av slam frå reinseanlegg, septiktankar og lukka anlegg, drive informasjon, samordning, rådgjeving og tilrettelegging vedkomande avfallshandtering. Selskapet kan ta på seg oppgåver for eigarkommunane og andre kundar og kjøpe tenester knytt til drifta frå andre når dette er teneleg.Selskapet avgjer i kor stor grad drifta skal nytte eigne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leige og/eller driftsavtalar med kommunar, verksemder eller personar. Representantskapet kan vedta at selskapet deltek I andre føretak med avgrensa ansvar, når dette fremjar selskapet sitt føremål og kompetanse, og/eller tek sikte på å gjeve tekniske økonomiske- og miljømessige driftsføremoner. Kommunane skal samordne sine renovasjonsføresegner slik at dei vert like og samsvarer med selskapsavtalen.
Daglig leder alene.Daglig leder og styrets leder i fellesskap.

Annonse

Setesdal Miljø & Gjenvinning Iks er oppført på adressen «Setesdalsvegen 1073, 4735 Evje» og ble registrert 29.08.2005 som et IKS.
Det er ikke registrert et nettsted for selskapet.

Selskapets er registrert i bransjen Innsamling av ikke-farlig avfall

Styret består av 5 menn og 5 kvinner og med en gjennomsnittlig alder på 55 år. Styrets høyeste personlige styrescore er 40 poeng, laveste personlige styrescore er 0 poeng og gjennomsnittlig styrescore er 4,00 poeng.

Finansieringsanalyse

Regnskap

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet.
Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Profesjonell inkasso oppfølging av utestående krav kan spare deg for store tap

generic logo

Eierposter

Firmanavn
Omsetning
Drifts­resultat
Andel Aksjer:
185.774
40.126
3.23%

Alle tall i tusen

Sjekk eierkvaliteten

Juridiske personer

 
 

-
Adm. direktør


-
Styrets leder

-
Nestleder styre

-
Styre­medlem

-
Styre­medlem

-
Styre­medlem


40
Vara­medlem

-
Vara­medlem

-
Vara­medlem

-
Vara­medlem

-
Vara­medlem

Styrescore modellen vurderer din personlige styreverdi (0-100p) i norske selskap.
Tunge og ansvarsfulle styreverv i store virksomheter gir høy styrescore. Mindre virksomheter med begrenset juridisk og økonomisk ansvar gir lav styrescore.

Aksjonærer

Firmanavn
Omsetning
Resultat før skatt
Andel Aksjer:
20.00%
20.00%

Alle tall i tusen

Det gjøres oppmerksom på at registrering av nye aksjonærforhold nå oppdateres årlig. Primærkilden, det norske Aksjeeierregisteret (AR), oppdateres normalt i mai måned hvert år. Sekundærkilden, notene i Årsoppgjøret, oppdateres fortløpende fra Regnskapsregisteret i perioden mars-august hvert år. Ønsker du å få raskt rettet opp i aksjonærlistene, kan du sende en e-post hit.

Sjekk aksjonærnettverket

Media

Pressemeldinger
365Publish

Ingen pressemeldinger er registrert.

Pass på å publisere dine suksesser, benytt 365publish.com som din leverandør på PR nå!