Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 6 892 143 560 430 750
Driftsresultat -972 -20 247 -60 750
Kontantstrøm -56 -1 166 -3 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 81 000 31 000 40 000
Sum varelager 191 000 122 000 150 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 430 750 632 750 607 250
Maks. arbeidsgiveravgift 36 519 63 450 36 660
Maks. skattetrekk 103 600 180 000 104 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 438 000 349 000 471 000
Aksjonærkapital -648 000 -444 000 -241 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!