Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 6 892 143 560 430 750
Driftsresultat -972 -20 247 -60 750
Kontantstrøm -56 -1 166 -3 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 81 000 31 000 40 000
Sum varelager 191 000 122 000 150 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 430 750 632 750 607 250
Maks. arbeidsgiveravgift 36 519 63 450 36 660
Maks. skattetrekk 103 600 180 000 104 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 438 000 349 000 471 000
Aksjonærkapital -648 000 -444 000 -241 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!