Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 4 340 90 402 271 250
Driftsresultat 80 1 666 5 000
Kontantstrøm 180 3 749 11 250

BRANN-SKADE

  2022 2021 2020
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 28 000 28 000 28 000
Sum varelager 26 000 26 000 38 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2022 2021 2020
Maks. merverdiavgift 271 250 264 750 249 500
Maks. arbeidsgiveravgift 97 995 93 060 83 613
Maks. skattetrekk 278 000 264 000 237 200

UAKTSOMHET

  2022 2021 2020
Langsiktig Gjeld 6 000 6 000 6 000
Leverandørforpliktelser 349 000 337 000 316 000
Aksjonærkapital 40 000 40 000 40 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!