Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 34 908 727 134 2 181 750
Driftsresultat 4 500 93 735 281 250
Kontantstrøm -676 -14 081 -42 250

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 115 000 0
Driftsløsøre 216 000 996 000 1 190 000
Sum varelager 0 38 000 61 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 2 181 750 2 107 250 2 088 500
Maks. arbeidsgiveravgift 111 249 169 905 0
Maks. skattetrekk 315 600 482 000 0

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 116 000 211 000 3 420 000
Leverandørforpliktelser 5 907 000 6 819 000 4 662 000
Aksjonærkapital 1 491 000 1 152 000 1 822 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!