Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 20 384 424 599 1 274 000
Driftsresultat 5 716 119 064 357 250
Kontantstrøm -664 -13 831 -41 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 215 000 271 000 566 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 1 274 000 964 750 300 000
Maks. arbeidsgiveravgift 244 635 166 803 60 489
Maks. skattetrekk 694 000 473 200 171 600

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 236 000 39 000 673 000
Leverandørforpliktelser 531 000 632 000 183 000
Aksjonærkapital 2 011 000 919 000 1 733 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!