Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 40 424 842 032 2 526 500
Driftsresultat 13 272 276 456 829 500
Kontantstrøm 5 748 119 731 359 250

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 2 776 000 1 824 000 1 762 000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 2 450 000 1 940 000 100 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 2 526 500 730 500 1 122 750
Maks. arbeidsgiveravgift 274 809 249 570 158 766
Maks. skattetrekk 779 600 708 000 450 400

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 1 106 000 1 226 000 1 002 000
Leverandørforpliktelser 191 000 72 000 144 000
Aksjonærkapital 1 434 000 -1 390 000 -1 322 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!