Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 4 676 97 401 292 250
Driftsresultat 416 8 665 26 000
Kontantstrøm 3 024 62 990 189 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 55 000 67 000 79 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 292 250 271 000 251 500
Maks. arbeidsgiveravgift 122 388 119 004 116 466
Maks. skattetrekk 347 200 337 600 330 400

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 10 000 12 000 15 000
Leverandørforpliktelser 185 000 166 000 117 000
Aksjonærkapital 2 340 000 2 363 000 1 177 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!