Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 173 456 3 613 088 10 841 000
Driftsresultat 10 556 219 881 659 750
Kontantstrøm 8 712 181 471 544 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 4 129 000 2 543 000 2 956 000
Sum varelager 415 000 136 000 47 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 10 841 000 11 099 250 10 400 000
Maks. arbeidsgiveravgift 1 171 146 1 040 580 818 082
Maks. skattetrekk 3 322 400 2 952 000 2 320 800

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 9 324 000 907 000 1 064 000
Leverandørforpliktelser 5 500 000 5 921 000 3 684 000
Aksjonærkapital 2 905 000 2 905 000 2 904 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!