Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 080 64 156 192 500
Driftsresultat 20 417 1 250
Kontantstrøm -140 -2 916 -8 750

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 224 000 269 000 313 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 192 500 285 500 192 000
Maks. arbeidsgiveravgift 25 803 141 0
Maks. skattetrekk 73 200 400 0

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 538 000 582 000 289 000
Leverandørforpliktelser 134 000 262 000 195 000
Aksjonærkapital 564 000 574 000 319 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!