Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 740 15 414 46 250
Driftsresultat -1 928 -40 160 -120 500
Kontantstrøm 0 0 0

BRANN-SKADE

  2018
Fast eiendom 8 750 000 0 0
Driftsløsøre 90 000 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018
Maks. merverdiavgift 46 250
Maks. arbeidsgiveravgift 0
Maks. skattetrekk 0

UAKTSOMHET

  2018
Langsiktig Gjeld 9 587 000 0 0
Leverandørforpliktelser 628 000 0 0
Aksjonærkapital -846 000 0 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!