Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 2 161 284 45 019 546 135 080 250
Driftsresultat 70 452 1 467 515 4 403 250
Kontantstrøm 81 200 1 691 396 5 075 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 864 000 893 000 1 234 000
Sum varelager 13 202 000 23 028 000 10 040 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 135 080 250 131 303 000 103 590 500
Maks. arbeidsgiveravgift 3 391 332 3 549 675 3 349 878
Maks. skattetrekk 9 620 800 10 070 000 9 503 200

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 149 000 243 000 433 000
Leverandørforpliktelser 12 645 000 11 816 000 9 302 000
Aksjonærkapital 13 564 000 17 532 000 17 532 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!