Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 240 4 999 15 000
Driftsresultat -56 -1 166 -3 500
Kontantstrøm 22 464 467 925 1 404 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 803 000 398 000 442 000
Driftsløsøre 0 0 1 193 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 15 000 0 5 024 000
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0 693 720
Maks. skattetrekk 0 0 1 968 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 29 000 24 000 46 000
Leverandørforpliktelser 30 000 0 2 298 000
Aksjonærkapital 9 885 000 3 202 000 3 371 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!