Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 932 81 904 245 750
Driftsresultat -544 -11 332 -34 000
Kontantstrøm -40 -833 -2 500

BRANN-SKADE

  2017 2016 2015
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2017 2016 2015
Maks. merverdiavgift 245 750 229 500 227 000
Maks. arbeidsgiveravgift 91 227 83 754 96 867
Maks. skattetrekk 258 800 237 600 274 800

UAKTSOMHET

  2017 2016 2015
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 427 000 302 000 253 000
Aksjonærkapital -117 000 19 000 -8 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!