Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 5 040 104 983 315 000
Driftsresultat 380 7 915 23 750
Kontantstrøm 1 008 20 997 63 000

BRANN-SKADE

  2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 369 000 57 000 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017
Maks. merverdiavgift 315 000 63 250
Maks. arbeidsgiveravgift 71 346 141
Maks. skattetrekk 202 400 400

UAKTSOMHET

  2018 2017
Langsiktig Gjeld 251 000 3 000 0
Leverandørforpliktelser 572 000 135 000 0
Aksjonærkapital 168 000 106 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!