Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 1 015 236 21 147 366 63 452 250
Driftsresultat 86 940 1 810 960 5 433 750
Kontantstrøm 85 872 1 788 714 5 367 000

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 70 000 0 0
Sum varelager 4 822 000 1 963 000 2 530 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 63 452 250 45 679 250 43 184 000
Maks. arbeidsgiveravgift 20 714 733 15 683 289 15 706 554
Maks. skattetrekk 58 765 200 44 491 600 44 557 600

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 99 000 457 000 1 158 000
Leverandørforpliktelser 25 301 000 11 868 000 10 913 000
Aksjonærkapital 13 512 000 13 241 000 12 660 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!