Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 6 112 127 313 382 000
Driftsresultat 124 2 583 7 750
Kontantstrøm -152 -3 166 -9 500

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 5 000 10 000 15 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 382 000 408 000 430 250
Maks. arbeidsgiveravgift 148 755 163 137 145 089
Maks. skattetrekk 422 000 462 800 411 600

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 0 0 17 000
Leverandørforpliktelser 437 000 401 000 413 000
Aksjonærkapital 769 000 749 000 698 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!