Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 6 036 125 730 377 250
Driftsresultat 5 628 117 231 351 750
Kontantstrøm -44 524 -927 435 -2 782 750

BRANN-SKADE

  2018 2017
Fast eiendom 4 495 000 10 607 000 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017
Maks. merverdiavgift 377 250 30 000
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0
Maks. skattetrekk 0 0

UAKTSOMHET

  2018 2017
Langsiktig Gjeld 2 982 000 0 0
Leverandørforpliktelser 102 000 1 000 0
Aksjonærkapital 812 000 166 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!