Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 10 932 227 714 683 250
Driftsresultat -436 -9 082 -27 250
Kontantstrøm -1 520 -31 662 -95 000

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 13 000 22 000 31 000
Driftsløsøre 142 000 102 000 53 000
Sum varelager 358 000 356 000 172 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 683 250 739 750 648 000
Maks. arbeidsgiveravgift 217 140 197 964 205 719
Maks. skattetrekk 616 000 561 600 583 600

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 1 032 000 1 534 000 1 906 000
Leverandørforpliktelser 368 000 517 000 521 000
Aksjonærkapital 1 394 000 41 000 -1 259 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!