Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 11 836 246 544 739 750
Driftsresultat 136 2 833 8 500
Kontantstrøm -3 228 -67 239 -201 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 22 000 31 000 40 000
Driftsløsøre 102 000 53 000 16 000
Sum varelager 356 000 172 000 96 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 739 750 648 000 1 145 750
Maks. arbeidsgiveravgift 197 964 205 719 303 855
Maks. skattetrekk 561 600 583 600 862 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 1 534 000 1 906 000 0
Leverandørforpliktelser 517 000 521 000 1 958 000
Aksjonærkapital 41 000 -1 259 000 -1 962 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!