Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 984 82 987 249 000
Driftsresultat -380 -7 915 -23 750
Kontantstrøm -292 -6 082 -18 250

BRANN-SKADE

  2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 37 000 59 000 0
Sum varelager 42 000 149 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017
Maks. merverdiavgift 249 000 110 250
Maks. arbeidsgiveravgift 141 0
Maks. skattetrekk 400 0

UAKTSOMHET

  2018 2017
Langsiktig Gjeld 0 2 000 0
Leverandørforpliktelser 719 000 116 000 0
Aksjonærkapital 83 000 118 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!