Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 21 368 445 095 1 335 500
Driftsresultat 1 104 22 996 69 000
Kontantstrøm 1 848 38 494 115 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 330 000 382 000 96 000
Sum varelager 342 000 204 000 127 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 1 335 500 1 171 000 401 000
Maks. arbeidsgiveravgift 223 062 203 886 36 237
Maks. skattetrekk 632 800 578 400 102 800

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 179 000 236 000 6 000
Leverandørforpliktelser 1 631 000 1 644 000 833 000
Aksjonærkapital 870 000 666 000 523 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!