Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 14 672 305 618 917 000
Driftsresultat -356 -7 415 -22 250
Kontantstrøm -1 336 -27 829 -83 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 9 000 26 000 0
Sum varelager 19 000 38 000 51 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 917 000 1 377 750 1 421 250
Maks. arbeidsgiveravgift 290 460 425 961 435 267
Maks. skattetrekk 824 000 1 208 400 1 234 800

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 773 000 715 000 857 000
Leverandørforpliktelser 593 000 747 000 742 000
Aksjonærkapital -924 000 -831 000 -775 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!