Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 6 916 144 060 432 250
Driftsresultat 344 7 166 21 500
Kontantstrøm 280 5 832 17 500

BRANN-SKADE

  2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 17 000 70 000 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019
Maks. merverdiavgift 432 250 49 750
Maks. arbeidsgiveravgift 64 578 14 241
Maks. skattetrekk 183 200 40 400

UAKTSOMHET

  2020 2019
Langsiktig Gjeld 0 4 000 0
Leverandørforpliktelser 192 000 39 000 0
Aksjonærkapital 100 000 120 000 0

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!