Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 174 900 3 643 167 10 931 250
Driftsresultat 5 916 123 230 369 750
Kontantstrøm 9 764 203 384 610 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 104 000 133 000 161 000
Driftsløsøre 439 000 563 000 377 000
Sum varelager 174 000 156 000 100 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 10 931 250 8 790 500 10 814 500
Maks. arbeidsgiveravgift 2 367 249 2 579 313 2 624 574
Maks. skattetrekk 6 715 600 7 317 200 7 445 600

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 3 173 000 3 277 000 3 620 000
Aksjonærkapital 4 862 000 4 708 000 4 608 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!