Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 2 648 55 158 165 500
Driftsresultat 144 3 000 9 000
Kontantstrøm -796 -16 581 -49 750

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 49 000 0 0
Sum varelager 0 0 2 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 165 500 156 250 272 500
Maks. arbeidsgiveravgift 49 773 43 287 124 362
Maks. skattetrekk 141 200 122 800 352 800

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 100 000 29 000 17 000
Leverandørforpliktelser 208 000 216 000 296 000
Aksjonærkapital 207 000 171 000 88 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!