Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 5 908 123 064 369 250
Driftsresultat 1 396 29 079 87 250
Kontantstrøm 2 428 50 575 151 750

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 983 000 996 000 1 009 000
Driftsløsøre 108 000 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 369 250 93 000 17 500
Maks. arbeidsgiveravgift 28 482 0 0
Maks. skattetrekk 80 800 0 0

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 653 000 785 000 847 000
Leverandørforpliktelser 695 000 35 000 18 000
Aksjonærkapital 404 000 168 000 -45 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!