Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 43 788 912 104 2 736 750
Driftsresultat 8 320 173 306 520 000
Kontantstrøm -128 -2 666 -8 000

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 14 000 0 0
Sum varelager 306 000 254 000 257 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 2 736 750 2 755 750 2 826 750
Maks. arbeidsgiveravgift 121 965 229 407 259 440
Maks. skattetrekk 346 000 650 800 736 000

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 433 000 578 000 502 000
Aksjonærkapital 2 844 000 3 038 000 2 818 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!