Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 17 036 354 860 1 064 750
Driftsresultat 4 580 95 401 286 250
Kontantstrøm 1 836 38 244 114 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 27 000 36 000 45 000
Driftsløsøre 365 000 25 000 34 000
Sum varelager 553 000 47 000 136 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 1 064 750 332 250 446 500
Maks. arbeidsgiveravgift 42 441 423 39 198
Maks. skattetrekk 120 400 1 200 111 200

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 131 000 0 0
Leverandørforpliktelser 613 000 748 000 816 000
Aksjonærkapital 1 022 000 92 000 197 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!