Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 17 816 371 107 1 113 500
Driftsresultat 2 476 51 575 154 750
Kontantstrøm 0 0 0

BRANN-SKADE

  2019
Fast eiendom 1 553 000 0 0
Driftsløsøre 19 000 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019
Maks. merverdiavgift 1 113 500
Maks. arbeidsgiveravgift 44 274
Maks. skattetrekk 125 600

UAKTSOMHET

  2019
Langsiktig Gjeld 789 000 0 0
Leverandørforpliktelser 372 000 0 0
Aksjonærkapital 497 000 0 0

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!